Translation

We translate from English to Afrikaans and from Afrikaans to English.

Example/voorbeeld: 

 

English version

 

Was this tricky – getting your story summary into so few words?

Another problem you may have had was using the present tense. It is the correct convention to summarise literature in the present, as if actions that take place within the covers of a book or script are always somehow ‘now’. Finally, if you had trouble putting the plot down, it may be that your plot itself is faulty. Is there a natural, logical progression of events? Are the characters’ actions and motives believable? Do you need to rework your storyline?

 

Afrikaanse vertaling:

Was dit moeilik om jou storie in so min woorde op te som?

‘n Ander probleem wat jy mag ervaar het, is dat jy die teenwoordige tyd gebruik het. Dit is die korrekte gebruik om literatuur in die teenwoordige tyd op te som, asof die gebeure wat binne die omslag van ‘n boek plaasvind, om een of ander rede “nou” is. Ten slotte, as jy ‘n probleem ervaar het om die intrige te laat plaasvind, kan die intrige self dalk foutief wees. Is daar ‘n natuurlike, logiese opeenvolging van gebeure? Is die karakters se optrede en motiewe oortuigend?Moet jy jou storielyn anders aanpak?