Editing

Edting /Composing of

  • Magazines or magazine articles
  • Books (manuscripts)
  • Any other jobs (pro-positions)
  • Advertisements

You supply the necessary copy/information and guidelines and we complete the assignment.

 

Voorbeeld van redigering:

 

Werkstuk ontvang:

 

Wanneer ‘n agent, uitsaaihuis of produksiehuis te kenne gee dat hulle die werk in jou brief voorgestel, wil sien, jou volgende taak is om te kyk dat die werkstuk in ‘n goeie toestand vir voorlê is.

 Geredigeerde stuk:

Indien ‘n agent, uitsaaikorporasie of produksiehuis aangedui het dat hulle van jou vooropgestelde werkstuk  hou, en dit graag sal wil sien, is jou volgende taak om die manuskrip eenhonderd persent vir publikasie gereed te maak.