Afrikaanse opsomming

Tccnkopieskrywers

 

Dienste verskaf:

 • Redigeer en/of saamstel van tydskrifte, boeke, artikels,  werkstukke of advertensies.
 • Kopieskryfwerk
 • Proefleeswerk
 • Taalkundige versorging van artikels, ens.
 • Vertaalwerk: Engels na Afrikaans of Afrikaans na Engels
 • Bladuitlegwerk
 • Corporate gifts
 • Drukwerk
 • Ontwerp van webwerwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigeer/saamstel van

 • tydskrifte of tydskrifartikels
 • boeke (manuskripte)
 • enige ander werkstukke
 •   advertensies

 

 

U verskaf aan ons die nodige kopie/inligting asook riglyne wat u verlang en ons voltooi u opdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopieskryfwerk

Met die nodige inligting kan ons u artikel vir u tydskrif of nuusblad skryf en persgereed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proefleeswerk en taalkundige versorging

 

U verskaf aan ons die werkstuk, u stel u sperdatum en ons proeflees die werkstuk vir u volledig en berei dit voor vir die nodige drukwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaalwerk

 

Ons doen u vertaalwerk van Engels na Afrikaans en van Afrikaans na Engels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladuitlegwerk (Setwerk)

 

 

 

 • Wil u ‘n advertensie ontwerp vir u maatskappy of dalk net ‘n visite-kaartjie laat ontwerp en druk?

 

 • Wil u ‘n tydskrif uitlê?

 

 • Of ‘n boek?

 

 

 

 

 • Of dalk u maatskappy se katalogus?

LW: Boeke en tydskrif van Lig in Duisternis Uitgewers, Pretoria waar T van Lille die senior Publikasiebeampte is.

U noem dit en ons doen dit!

 

Drukwerk

 

 

 • Brosjures
 • Banners
 • Visite-kaartjies
 • Pamflette
 • Corporate Gifts
 • Boeke
 • Tydskrifte

 

 

 

Boeke en tydskrif van: Lig in Duisternis Uitgewers, Pretoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp van webwerwe

 

 • Kontak Chris van Lille, sel 082 710 1982 vir uitleg, ontwerp en strukturering van u maatskappy se webwerf.

 

 • Elke besigheid is uniek, daarom gee ons spesiale aandag aan u spesifikasies om aan u behoeftes te voldoen.